Zadar & Knin…

May 12, 2014

Po prvi put smo u Zadru i Kninu. Volimo da vidimo nova mesta gde jos nismo zagadjivali svojom bukom i pjani pozaspali pa ujutro trazili pekare i samoposluge… Koncert u Beogradu sa Atheist Rapom je pomeren za drugi termin.

(CRO) Zadar, 30. Maj – Park Kapetanski
(CRO) Knin, 31. Maj – Klub A3

Vidimo se!